آدرس:

زنجان پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه،واحد309،مجتمع فرهنگی دیجیتال سهروردی

تلفن:

024-33154309

پست الکترونیکی:

info@iran7honar.ir